ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนผู้นำชุมชนเขตสวนหลวง นำโดย นายสมศักดิ์ สากลวารี พร้อมชาวบ้าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เพื่อร้องเรียน กรณีที่ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่มีความเป็นธรรมในเรื่องกองทุนประชารัฐ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้กับประชาชนในชุมชน

โดย นายสมศักดิ์ บอกว่า ชุมชนในเขตสวนหลวง มีทั้งหมด 45 ชุมชน และทุกชุมชนมีการเปิดเวทีไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลมาตลอด 3 ​เดือน เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนั้นมี 42 ชุมชนได้ส่งโครงการเข้าไปเพื่อขออนุมัติงบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อมแซมชุมชน ทางเท้า ซึ่งมีเพียง 17​ โครงการที่ผ่านการอนุมัติ คือโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมอาชีพ ส่วนโครงการอื่นๆ ไม่ผ่านการอนุมัติ โดยนายสมศักดิ์ ระบุว่า ผอ.เขตสวนหลวง อ้างว่า เอกสารไม่พร้อม ไม่เป็นไปตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแท้จริงต้องใ้ช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย และมองว่า การทำงานที่ผ่านมาของ ผอ.เขตสวนหลวง ไม่เคยลงพื้นที่มาพบปะพูดคุย หรือเยี่ยมเวทีไทยนิยมยั่งยืนของประชาชนน้อยมาก และยังดูถูกประชาชนว่าจบแค่ป.4 อย่ามาพูดคุยกับตน อีกทั้งหลังเกิดเหตุชุมชนต่างๆเริ่มต่อต้าน ผอ.เขตสวนหลวง ได้รีบร้อนอนุมัติโครงการต่างๆที่อยู่ระหว่างข้อพิพาท ให้ผ่านทั้งหมด โดยไม่มีหลักเกณฑ์ เพราะไม่ต้องการให้ถูกขับไล่ ทั้งนี้จึงเรียกร้องให้ย้าย ผอ.เขตสวนหลวง ออกจากพื้นที่นี้ เนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกับชาวบ้านในชุมชนได้แล้ว

ทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เป็นตัวแทนรับเรื่องดังกล่าว และได้เจรจากับตัวแทนชุมชน ซึ่งผลการเจรจา ยังไม่เป็นที่พอใจ

จากนั้นกลุ่มชาวบ้านชุมชนเขตสวนหลวง ได้รวมตัวเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก โดยมีนายสาธิต สุทธิสาริม เจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล เป็นตัวแทนผู้รับมอบ พร้อมรับปากตัวแทนชุมชนเขตสวนหลวง ว่าจะนำเรียนในที่ประชุมและจะรีบดำเนินการให้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย