ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. หลังจากได้รับคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญ

นายพรเพชร กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป ถือเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องส่งร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ ตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป ซึ่งเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามโรดแมปในปี 2562 ส่วนกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น อยู่ระหว่างรอรัฐบาลส่งร่างกฎหมายมาให้ สนช. พิจารณา โดยเข้าใจว่าขณะนี้อาจจะมีปัญหาในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ซึ่ง สนช. ยังระบุไม่ได้ว่าจะใช้เวลาพิจารณาร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเท่าไหร อย่างไรก็ตามอยากพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งสส.

นายพรเพชร ยังกล่าวถึงการประชุมสนช. เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 14 มิถุนายนนี้ สนช. จะตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา ให้เสร็จภายใน 30 วัน ดูแล้วคงให้ความเห็นชอบ แต่อาจจะมีการแนบข้อสังเกตประกอบไปด้วย คนที่มาชี้แจงต่อ สนช. คงเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ส่วนความคืบหน้าของกฎหมายท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ยังมีปัญหา ทำให้รัฐบาลยังไม่สามารถส่งร่างกฎหมายดังกล่าวมาให้ สนช. พิจารณาได้ จึงยังประเมินไม่ได้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งทั่วไปอย่างไหนจะเกิดขึ้นก่อน แม้ว่าเดิมทีรัฐบาลตั้งเป้าให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นก่อน แต่ สนช. ตั้งใจจะเร่งรัดพิจารณากฎหมายทุกฉบับให้แล้วเสร็จก่อนเลือกตั้งทั่วไป เพราะเกรงว่าหากมีกฎหมายคั่งค้างระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจะทำให้เกิดความล่าช้าได้