ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบช.น.ในฐานะผอ.ศูนย์ปราบปรามการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล บช.น., พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1, นักฟุตบอลสโมสรโปลิศเทโร, นักฟุตบอลทีมชาติไทย, คณะดารา นักร้องนักแสดงร่วมกันแถลงข่าวเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากในห้วงระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ จะจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและติดตามผลการแข่งขันพร้อมกันผ่านทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ และในโอกาสเดียวกันก็มักจะมีผู้ที่ลักลอบ เล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล การพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลออนไลน์ อันเป็นต้นเหตุ แห่งอาชญากรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมโดยส่วนรวม สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการปราบปรามและสามารถจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลได้รายใหญ่หลายราย

ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กำหนดให้มีการปราบปรามการพนันฟุตบอลอย่างจริงจัง ดังนั้น พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผบ.ตร. ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา จึงกำหนดมาตรการป้องกันปราบปราม การลักลอบเล่นการพนัน​ ทายผลการแข่งขันฟุตบอล เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงได้กำชับและสั่งการไปยังทุกหน่วยปฏิบัติในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ที่มีการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ตลอดจนพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติที่อาจบ่งชี้ได้ว่าอาจเกี่ยวข้อง เพื่อการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลทางออนไลน์ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกัน​ การประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยเฉพาะนักเรียน​ นักศึกษา โดยได้ จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตอลขึ้นและประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เพื่อเป็นศูนย์กลางและการประสานการปฏิบัติร่วมมือกับระหว่างตำรวจและสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด​ ซึ่งแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 ระยะก่อนเริ่มการแข่งขัน
ระยะที่ 2 ระหว่างการแข่งขัน
ระยะที่ 3 หลังการแข่งขัน
ระยะที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดกิจกรรม ในระยะที่ 1 (ก่อนเริ่มแข่งขัน) จัดกิจกรรม Kick off การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้บริหารทั้ง ๒ ฝ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง ศิลปิน ดารา ไปร่วมงาน โดยกำหนดให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์และให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลือกโรงเรียน 1 แห่ง เป็นจุดกิจกรรมรณรงค์ ไปพร้อมกับส่วนกลางและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมด้วย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน สถานศึกษา ครู ผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนในปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล หากต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งมายังสายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการรณรงค์การป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก โครงการรณรงค์การป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก โครงการรณรงค์การป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก