ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการดำเนินการปลดล็อกพรรคการเมือง เพื่อให้ทำกิจกรรมได้ เพราะกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งใกล้แล้วเสร็จ แล้วจะมีการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นจะมีปัญหาหรือไม่ว่า จะต้องปลดล็อกเป็นเรื่องๆ ไป เพราะการสมัครเป็นสมาชิกท้องถิ่นไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง ถ้าจะทำกิจกรรมทางการเมืองก็จะทำเป็นรายบุคคล ไม่ใช่ทำเป็นพรรค ไม่ต้องมีการประชุมพรรค และไม่มีขั้นตอนการดำเนินงานของพรรค

เมื่อถามอีกว่า จะมีการปลดล็อกใหญ่ให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็จะมีการเรียกมาคุยกันในเดือน มิ.ย. นี้ แต่ในเมื่อไม่อยากคุยหรือยังไม่พร้อม ก็สามารถเลื่อนไปอีกได้ เพราะไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าจะต้องจัดเมื่อไร