นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการขออนุมัติงบประมาณระบบสารสนเทศและระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ว่า เบื้องต้นได้ปรับลดงบประมาณระบบสารสนเทศเหลือ 3,000 ล้านบาท และระบบสาธารณูปโภค 587 ล้านบาท ตามกรอบประมูลการก่อสร้างครั้งแรก โดยคาดว่าจะสามารถเสนอขออนุมัติงบดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ พร้อมยอมรับว่า ยังจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณมากกว่านี้ เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างแต่จะทยอยขออนุมัติในปีถัดไป

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังกล่าวถึงการจัดซื้อไมโครโฟนและโทรทัศน์ว่า เบื้องต้นจะลดการจัดซื้อ เพราะจะนำไมโครโฟนและโทรทัศน์ตามห้องกรรมาธิการต่างๆ ที่มีอยู่ ไปใช้ที่รัฐสภาแห่งใหม่ด้วย แต่ระบบลงคะแนนในห้องประชุมใหญ่นั้น ไม่สามารถนำไปด้วยได้ เพราะเมื่อมีการรื้อถอนก็จะเสียหายทันที