มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลังร่วมกับ โครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam” ขอชวนนักล่านัยตาเลนส์ ไม่ว่าใคร ก็เป็นช่างภาพได้ ต๊ะต่อนยอนภาคเหนือ “เที่ยวแม่แจ่ม…แอ่” ตามหาสุดยอดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 197,000 บาท สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผ่านไทม์ไลน์ Facebook Page : ธรรมชาติปลอดภัย ง่ายๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2561 นี้

ผศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึง “โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (เริ่มต้นโครงการ เมื่อปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน) ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด โดยน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา ร.9” คือ การระเบิดจากข้างใน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา บนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพอมี พอกิน พอใช้ มาเป็นหลักในขับเคลื่อนโครงการ ส่วนความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากพลังความเข้มแข็ง ความรัก และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน จนทำให้ชุมชนบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง เป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง (ดูแลรักษาแหล่งต้นน้ำ จุดกำเนิดของทุกสิ่ง เมื่อมีน้ำ จึงมีชีวิต มีอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น) มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ทำให้ไม่ขยายพื้นที่ทำกิน ลดการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสังคมภายนอก อีกทั้งในอนาคต มีแผนรองรับพัฒนาแหล่งชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน ตามรอยพ่อ อีกด้วย ซึ่งโครงการประกวดภาพถ่ายฯ มีรางวัลเฉพาะ สำหรับกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนที่อาศัยในเขตชุมชน หันมาตระหนัก ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ​ และสิ่งแวดล้อม มากขึ้น สร้างชุมชนให้เป็นเมืองท่องเที่ยว และร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ในชุมชน ผ่านภาพถ่ายสวยๆ โครงการประกวดภาพถ่ายฯ นี้”

รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ ผู้ก่อตั้งคณะและประธานหลักสูตรปริญญาโท คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึกกำลังร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ในการจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam” ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชักชวนให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของธรรมชาติ​ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญของ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยคนในชุมชน อีกทั้งมองเห็นว่ายังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ให้กลายเป็นที่รู้จัก ผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายฯ เมื่อชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จะช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชน การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ เปิดโอกาสให้กับทุกคน ไม่ว่าใคร ก็เป็นช่างภาพได้ สามารถร่วมประกวด โดยใช้กล้องถ่ายภาพชนิดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น กล้องดิจิตอล กล้อง Smart Phone หรือ Tablet ถ่ายภาพ แล้วส่งผ่านไทม์ไลน์ของเฟซบุ๊คเพจธรรมชาติปลอดภัย “แม่แจ่มเป็นเมืองลี้ลับ น่าหลงใหล และเร้าใจ​ ซึ่งผมเชื่อว่า การประกวดครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ มือสมัครเล่นหน้าใหม่ๆ ในวงกว้างเป็นอย่างมาก”

คุณวิศาล น้ำค้าง นักถ่ายภาพมืออาชีพ (ได้รับรางวัลชนะเลิศกว่า 150 รางวัล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) กล่าวว่า หากจะถ่ายทอดเรื่องราว และความประทับใจของ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ให้ได้ดี เราคงต้องใช้ “ความทรงจำ” ที่เคยผ่านพบ แล้วบอกเล่าสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นภาพถ่าย และภาพถ่ายที่ดีในการใช้ประกวดนั้น ควรคำนึงถึง หนึ่ง “เรื่องราว” ควรนำเสนอเรื่องราวให้ตรงกับหัวข้อมากที่สุด สอง “เทคนิค” ควรเข้าใจการใช้อุปกรณ์บ้างพอสมควร เช่น การใช้รูรับแสง สปีดชัตเตอร์ แสง สี และ ISO ที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้หากใช้อย่างเหมาะสมแล้ว จะส่งผลทำให้ไฟล์ภาพดี และมีคุณภาพ สาม “องค์ประกอบ” ดูว่า ความสมดุล-เอียง เส้น สายต่างๆ นำไปสู่ความน่าสนใจหรือเปล่า จุดน่าสนใจจัดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ได้ผลหรือไม่ และทั้งหมดนี่เป็นเพียงหลักการเบื้องต้นของการคัดกรองภาพต่างๆ ที่ส่งเข้ามาประกวดเท่านั้น

นายเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่า ป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร ล้วนถูกมนุษย์รุกล้ำทำลาย ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในขณะที่ธรรมชาติไม่สามารถปกป้องตัวเอง และยังไม่สามารถรักษาความสมดุลเองได้ จึงเป็นหน้าที่เราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกัน รณรงค์ปกป้องให้ธรรมชาติปลอดภัย เพราะธรรมชาติไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นของมวลมนุษย์ทุกคน ทั้งนี้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ถือเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปกป้องธรรมชาติให้ปลอดภัย ผ่านโครงการธรรมชาติปลอดภัย

ในการประกวดครั้งนี้ ได้กำหนดลักษณะภาพที่ส่งเข้าประกวดเกี่ยวกับ ทิวทัศน์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรม ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam” ได้ที่ Facebook เพจ : ธรรมชาติปลอดภัย หรือ​Safethainature (www.facebook.com/safethainature)