นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ และครั้งแรกในประเทศไทยที่พุทธศาสนิกชนทั้ง 3 นิกาย อันได้แก่ฝ่ายมหายาน หินยาน และฝ่ายวชิรญาณ นำโดยองค์ลามะเปมา กาเชง รินโปเช่ ได้ร่วมพลังศรัทธาเพื่อดำเนินโครงการสร้างวัดจื่อกว่างจินซื่อ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 600 ล้านบาท

จากการเปิดเผยของนายบุญชัย มากเมตตากุล ประธานกรรมการบริษัท เอ.เจ.พลายวู๊ด จำกัด​ ในฐานะประธานจัดสร้าง ได้เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดสร้างวัดจื่อกว่างจินซื่อ ที่ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวพุทธในภูมิภาคได้มีโอกาสมาสักการะขอพรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อที่มีมาแต่​โบราณ

สำหรับเหตุผลสำคัญ ที่ทางบริษัท เอ.เจ.พลายวู้ดส์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างวัดดังกล่าวมีเหตุหลักอยู่ 2 ประการ

ประการแรก เพื่อสืบทอดเจตนารมย์ขององค์ลามะ เปมา กาเชง รินโปเช่ ซึ่งเป็นลามะ จากทิเบต ที่มีบารมีธรรมสูง เป็นที่ศรัทธาต่อชาวพุทธในเอเชียเป็นอย่างมาก ที่ต้องการสร้างอารามที่สง่างาม เพื่อสืบพระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย ประกอบกับตัวท่านเองก็เป็นคนเชื้อสายมาเลเซีย จึงอยากสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้

ประการที่สอง ต้องการแผ่บุญกุศลไปยังพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างอารามแห่งนี้ ด้วยการบูชาเหรียญเจ้าสัวพระโพธิสัตว์ต้าเฮ่ยเทียนรุ่น เจ้าสัว ซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมแบบจีนโบราณ ที่เรียกว่า “ก๊ง จื่อ เทียน” ที่สืบทอดมากว่า 2,000 ปี

เล่าขานกันว่า เมื่อสมัย 4,000 ปีก่อน พระนางอู๋ เจ๋อ เทียน หรือ บูเช็กเทียน จักรพรรดิหญิงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน พระนางได้ทำพิธีเซ่นไหว้พระโพธิสัตว์ต้าเฮ่ยเทียนทุกปี บันดาลให้ราชสำนัก และไพร่ฟ้าประชาชนอยู่ดีกินดี ร่ำรวยมั่งคั่ง ค้าขายเจริญรุ่งเรือง

การประกอบพิธีกรรม ก๊ง จื่อ เทียน และพิธีพุทธาเทวาภิเษก ในประเทศไทยได้จัดขึ้นเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โดยมีคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน หินยาน และวชิรญาณ เริ่มตั้งแต่สมเด็จพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถระสมาคม หลวงจีนธรรมรัตน์จีนประจักษ์(เย็นงี้) รักษาการเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) พระครูสิทธิวรวัฒน์ และ พระลามะเปมา กาเชง รินโปเช่ พร้อมคณะสงฆ์จีนจากวัดไถซาน ประเทศจีน ผนึกกำลังพุทธ 3 นิกาย ร่วมประกอบพิธีครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในประเทศไทย

สำหรับองค์พระโพธิสัตว์ต้าเฮ่ยเทียน ตามความเชื่อของฝ่ายมหายาน เชื่อกันว่า เป็นพระโพธิสัตว์ที่เปี่ยมด้วยบุญญาอภินิหาร พระบารมีแผ่ไพศาล สั่งสมบุญและบำเพ็ญเพียรมาหมายอสงไขยกัป เป็นองค์พระโพธิสัตว์ที่มีหน้าที่เฝ้าประตูชุมทรัพย์และประตูคลังสมบัติให้มวลมนุษย์โลก ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา​ ทางคณะศิษยานุศิษย์ขององค์ลามะ เปมา กาเชง รินโปเช่ จึงขอเขิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้มาร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมชื่มชนบารมีจากองค์ลามะที่หาโอกาสได้ยากยิ่งในเมืองไทย

หากท่านที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนในการสร้างวัดจื่อ กว่าง จิน ซื่อ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.092-2267-5352