น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. กรุงเทพมหานครและอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เรียกร้องประชาชนให้เคารพกฎหมาย ว่า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ประชาชนจึงขอวิงวอนให้ท่านนายกฯเคารพกฎหมายเช่นกัน พรุ่งนี้ จะครบ4ปี (5มิ.ย 2561 ) ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีคำวินิจฉัยว่า กองทุนน้ำมันถูกตั้งขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ยกเลิกกองทุนน้ำมันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557

น.ส.รสนา กล่าวต่อไปว่า แต่จนบัดนี้ท่านนายกฯยังไม่ดำเนินการแต่ประการใด ยังคงปล่อยให้มีการทำผิดกฎหมายต่อไปจนจะครบ 4ปีแล้ว ไม่ต่างจากกรณีท่อก๊าซในทะเล ที่กรรมการตรวจเงินแผ่นดินวินิจฉัยว่ายังมีการแบ่งแยกทรัพย์สินคืนแผ่นดินยังไม่ครบถ้วน แต่ท่านนายกฯก็ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามการตรวจสอบเช่นกัน

“ท่านนายกฯเรียกร้องให้ประชาชนเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย หากนายกฯทำตัวเป็นแม่ปูที่เดินคดเคี้ยวไม่ตรงทางเสียเองแล้ว ท่านจะไปเรียกร้องให้คนอื่นเดินให้ตรงทางได้อย่างไรได้เล่า !?!”

“ท่านนายกฯประยุทธ์เรียกร้องประชาชนให้เคารพกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี…

โพสต์โดย Rosana Tositrakul เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2018