นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติเสียงข้างมากเห็นว่านายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคู่สมรสถือครองหุ้นในธุรกิจอยู่เกินกว่า 5% ว่า การที่กกต.เสนอความเห็นเบื้องต้นว่าภรรยาของ รมต.ดอน ถือหุ้นมีจำนวนขัดต่อรัฐธรรมนูญและจะทำให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่นั้น มีนักการเมืองบางคนบอกว่ารัฐมนตรีดอนจะออกจากตำแหน่งหรือไม่อยู่ที่สปิริต

“ผมขอแนะนำว่าหากเป็นเรื่องจริง เรื่องนี้อาศัยสปิริตอย่างเดียวไม่ได้ เพราะการออกโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จะทำให้ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม มาตรา 187 ประกอบมาตรา 82 วรรคสอง” นายเสรี กล่าว

นายเสรี กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม หากนายดอน ถูก กกต.เห็นว่าถือหุ้นขัด รัฐธรรมนูญจริง ก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ถึงที่สุดและก็ยังไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไร ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยไม่ผิดก็ได้ เพราะ รัฐธรรมนูญมาตรา 263 วรรค 4 ยกเว้นไว้ว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางการเมือง มิให้นํามาใช้บังคับแก่ การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา 264” ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่ควรให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นยุติ ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง ประกอบมาตรา 170 วรรคสาม

“ซึ่งหากแสดงสปิริตลาออกจากรัฐมนตรีก่อน ก็จะเป็นปัญหาต่อไปว่าการที่ได้กระทำไปแล้วจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จะกลายเป็นปัญหาหนักเข้าไปอีก
หาก กกต.เห็นว่าผิดก็ควรต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะเป็นการดีที่สุด” นาย เสรีกล่าว

เรื่องการถือหุ้นกรณีของ รมต.ดอนที่มีข่าวว่า กกต.เสนอความเห็นเบื้องต้นว่าภรรยาของ รมต.ดอน…

โพสต์โดย เสรี สุวรรณภานนท์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018