นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ผู้ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่ กล่าวถึงแผนปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) โดยระบุว่า “ชัดเจนอย่างแน่นอนว่า แผนปฏิรูปคสช. นโยบายสวัสดิการแทบทั้งหมดวางอยู่บนฐาน

1.สงเคราะห์เฉพาะคนจน ประจานตนเพื่อรับสิทธิ ไม่มีฐานคิดว่าสิทธิเป็นของทุกคน
2.คนเก่ง (ซึ่งส่วนมากคือคนรวย) ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ภายใต้ตรรกะการแข่งขัน และแพ้คัดออก
3.เทคโนแครต ผู้บ้าคลั่งคำว่า ‘ประสิทธิภาพ’ และ ‘ผลิตภาพ’ มีอิทธิพลสูง พวกเขาไม่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค เท่ากับตัวเลขที่เติบโต พวกเขาพร้อมทิ้งหลักการทางประชาธิปไตยทิ้ง เพื่ออุ้มชูกำไร ประสิทธิภาพ วินัยทางการคลัง โดยความคิดพื้นฐานพวกเขามองคนจนเป็นภาระ ไม่สามารถใช้ระบบเดียวกับชนชั้นกลางชนชั้นสูง
4.รูปธรรมคือกองทุนคนจนสารพัด โรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กเก่ง โรงพยาบาลสำหรับคนรวย โครงการอนาถาสำหรับคนจน

รัฐสวัสดิการถ้วนหน้าครบวงจรเท่านั้นถึงจะเป็นคำตอบต่อประชาธิปไตยที่แท้จริง

แรงบันดาลใจจากคนรุ่นใหม่ Wannakhot Chaiwatlive ช่วงสามเดือนที่ผ่านมาผมดีใจมากที่ผมรู้จักเขา คนหนุ่มวัย 20 ปี ทีเชื่อมั่นในรัฐสวัสดิการ ไม่มีอะไรที่ดีสำหรับเราเท่ากับการเห็นคนรุ่นใหม่สู้ยืนยันเพื่อสิ่งที่ควรเป็นยิ่งกว่าเรา”

https://www.facebook.com/sustarum.t/posts/1953045681386568