รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าวถึงวาทกรรมยกเลิกพิธีไหว้ครูของธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุว่า “ผมมองอย่างนี้นะ

จริงๆ ธนาธรต้องการดึงรัฐออกจากระบบการศึกษาพื้นฐาน ถือว่าเป็นความคิดก้าวหน้าอย่างหนึ่งในเรื่องการศึกษานะ

แต่พอธนาธรเสนอวาทกรรมว่าจะยกเลิกไหว้ครูเพราะล้าหลัง ความตื้นเขินทางความคิดของธนาธรก็โผล่ออกมาทันที

แสดงว่าผู้ชายคนนี้ “ความคิดก้าวหน้าก็จริง แต่เรื่องจิตและคุณธรรมออกจะล้าหลังกว่าความคิดก้าวหน้าของตัวเอง”

แนวคิดปฏิรูปการศึกษาโดยให้รัฐลดบทบาทลง แล้วปล่อยให้ครอบครัว ชุมชนเข้ามาดูแลจัดการแทนเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนครับ

แต่ผมคิดว่าความคิดของธนาธรยังไม่ตกผลึกพอ และมี “ขยะพิษ”ในจิตใจของเขามากเกินไป โดยเฉพาะความรู้สึกเกลียดชังต่อต้านคุณค่า “ความเป็นไทย” ที่ตัวธนาธรแสดงความรังเกียจอย่างไม่ปิดบังอำพราง

อย่าไป “ล่าแม่มด” ธนาธรเลยครับ แค่รู้ทันกับเปลือยตัวตนของธนาธรออกมาก็น่าจะพอแล้ว”

เรื่องวาทกรรมยกเลิกพิธีไหว้ครูของธนาธร / สุวินัย ภรณวลัยผมมองอย่างนี้นะจริงๆ…

โพสต์โดย Suvinai Pornavalai เมื่อ วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018