นายวราวุธ ศิลปอาชา แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพื่อเปิดทางร่างฉบับใหม่ ว่า มีข้อปฏิบัติที่ยากสำหรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะระบบภายในของพรรคการเมือง ระบบเลือกตั้ง หรือแม้แต่กลไกต่างในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น จึงเห็นด้วยกับการแก้ไข อะไรที่ดีก็คงไว้ ส่วนใดที่มีข้อจำกัดก็ควรแก้ไขให้เป็นไปตามครรลอง การชูธงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ ไม่ใช้เรื่องขัดกฏหมาย ส่วนใครจะคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สมบูรณ์แล้ว ก็เป็นสิทธิที่สามารถคิดเห็นได้ แต่ในความเห็นของตนมองว่า ข้อจำกัดที่ต้องแก้ไขยังมีอยู่

“รัฐธรรมนูญก็เหมือนบ้าน ถ้าเราสร้างบ้านมาแล้วหลังคารั่ว กระจกไม่ดีก็ควรจะต้องซ่อมหรือปรับปรุงกันไป อะไรที่ดีก็ควรเก็บไว้” นายวราวุธกล่าว

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า วิธีการที่ดีที่สุดก็คือ หยิบวิธีที่สังคมไทยเคยมีประสบการณ์ โดยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ขึ้นมา และต้องทำด้วยวิธีที่เป็นที่ยอมรับ ให้คนไทยทุกภาคเข้ามามีส่วนร่วม ชูธงเขียวด้วยกัน เหมือนกับพรรคชาติไทยในอดีต โดยนายบรรหาร ศิลปอาชา เคยทำและพิสูจน์มาแล้ว โดยการแก้ไขมาตรา 211 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2534 เพื่อตั้งสสร.ขึ้นมาร่าง จนได้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ฉบับที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ให้คนไทยทุกภาคเข้ามามีส่วนร่วม ชูธงเขียวด้วยกัน ซึ่งในตอนนั้นก็มีคนค้านมากมาย แต่ทุกพรรคการเมืองก็ผ่านขั้นตอนนั้นมาได้” นายวราวุธ กล่าว