วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จว.นครปฐม พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแจ้งยอดสุข (ศูนย์นวัตกรรมด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และการตรวจพิสูจน์ทางดิจิตัล) และพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565

สำหรับ อาคารแจ้งยอดสุข เป็นที่ตั้งของศูนย์นวัตกรรมทางด้าน CYBER SECURITY และ DIGITAL FORENSIC ซึ่งเป็นดำริและนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่ต้องการยกระดับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เทียบเท่าหน่วยงาน FBI ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาคารแห่งนี้ประกอบไปด้วย DATA CENTER ที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์ BIG DATA ศูนย์การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางด้าน CYBER SECURITY + DIGITAL FORENSIC

โดยในขณะนี้ได้มีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาแพลตฟอร์ม AI ในการดึงข้อมูลบุคคลรถยนต์ และทะเบียนรถ จากกล้องที่มีคุณสมบัติที่แตกต่าง เพื่อให้สถานีตำรวจ ทั่วประเทศไปใช้ในงานป้องกันปราบปรามและการสืบสวนคดีอาชญากรรมต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมกล่าวขอบคุณโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่ตระหนักถึงความสำคัญของอาชญากรรมทางไซเบอร์ และสนับสนุนในการพัฒนาเสริมสร้างทักษะความรู้ต่างๆ ด้านไซเบอร์แก่ข้าราชการตำรวจต่อไปในอนาคต