นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการใช้ คำสั่งที่ 3/2558 จับกุมนักศึกษาประชาชน ซึ่งเป็น “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง”และมีการตั้งข้อกล่าวหาเอาผิด ว่ามีการกระทำที่ขัดต่อคำสั่งดังกล่าวซึ่งถือ เป็นการตั้งข้อกล่าวหา ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ในปัจจุบันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 แล้ว ที่กล่าวเช่นนี้เพราะรัฐธรรมนูญ2560 ได้รับรองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนแล้ว ในขณะที่คำสั่งคสช.ที่3/2558 ที่นำมาใช้เป็นข้ออ้างในการตั้งข้อกล่าวหาแก่ประชาชนที่เป็น ”กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง”มีสาระที่ขัดกับรธน.แต่กลับได้รับการยอมรับให้ประกาศดังกล่าวชอบด้วยรธน.และนำมาใช้เป็นข้อกล่าวหา เล่นงานกับบุคคลต่างๆที่แสดงสิทธิเสรีภาพของตนดังที่เป็นข่าวในปัจจุบัน

“เรื่องที่เกิดขึ้น…จึงเป็นเรื่องที่ดูจะไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม ถือเป็นการเขียนและใช้กฏหมาย เพื่อประโยชน์ของกลุ่มตนเอง ผมเห็นว่า…การดำเนินการเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งหรือเรียกร้องให้กำหนดวันเลือกตั้งให้เป็นไปตามโร็ดแมปที่รัฐบาลได้เคยสัญญาไว้กับประชาชนที่ “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง”กระทำ…มิใช่การกระทำที่เป็นการเรียกร้องนอกเหนือรัฐธรรมนูญ” นายภูมิธรรม กล่าว

นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า หากรัฐบาลยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีกับ “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” จะทำให้ถูกมองได้ว่า รัฐบาลมุ่งใช้กฏหมายทำให้การแสดงออกในทางประชาธิปไตย กลายเป็นอาชญากรรม ชึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่ง รัฐบาลพึงมีการบังคับใช้กฏหมายอย่างมีดุลยพินิจ และมีวิจารณญาณและควรปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยเร็วที่สุด

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/phumthamw/posts/1476176775822287″ bottom=”30″]