วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานวานนี้ (6 ส.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุม บัวหลวง ชั้น 6 อาคาร หอประชุม ม.ปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์นายกสภามหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี ม.ปทุมธานี, คณบดี คณะอาจารย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกคณะต่างๆ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้น จึงได้ประกอบพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู ไหว้ครู เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูของศิษย์ท่ีมีต่อคณะครูอาจารย์ ม.ปทุมธานี และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

ซึ่ง คณะรัฐศาสตร์ ม.ปทุมธานีได้จัดพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภา ม.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีผศ.ดร.ธนิศร ยืนยง ท่ีปรึกษา อธิการบดี ม.ปทุมธานี ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน คณบดี คณะรัฐศาสตร์ พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ อาจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วย คณะอาจารย์ คณะนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

จากนั้น ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 และมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ อบอุ่นและมีความเป็นกันเองระหว่างคณะอาจารย์และศิษย์ทุกคน