ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี ของรัฐบาล คสช. หลังเข้ายึดอำนาจเมื่อ วันที่ (22 พ.ค. 2557) โดยระบุว่า “ทุกข์มหันต์วันเกิดครับ

4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลอายุ 4 ปีของเรา พาเราขาดดุลงบประมาณไปแล้ว 1.723 ล้านล้านบาท หรือ เอาเงินหนึ่งล้านบาทมากองกัน 1.7 ล้านครั้ง ในเวลา 4 ปี (มีข้อมูลจาก มิ.ย. 57- มี.ค. 61)

เมื่อเฉลี่ยต่อเดือน (ข้อมูลทั้งหมด 46 เดือน) รัฐบาล คสช. พาเราขาดดุลงบประมาณ เดือนละ 37,462 ล้านบาท และขาดดุลงบประมาณร้อยละ 19.4 เทียบกับรายรับของรัฐบาล

เมื่อเทียบกับรัฐบาลก่อน รัฐบาลก่อนขาดดุลงบประมาณ เดือนละ 29,671 ล้านบาท หรือขาดดุลเท่ากับ ร้อยละ 17.3 -ของรายรับของรัฐบาลก่อน

ไม่รู้เขาจะอยู่อีกบานมั้ยหนอ”

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/decharut.sukkumnoed/posts/1721254464633164″ bottom=”30″]