วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานในประชุมการประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเด็กพิเศษตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

โดยมี คุณเขมิกา ประสานสุขรองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7, คุณจิดาภา ปุระธนานนท์ ประธานแม่บ้านตำรวจนครปฐม,คุณวิมลศิริ อัมพวานนท์ ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสงคราม,คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี, คุณรพิพร ยิ่งเจริญตัวแทนแม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร,คุณวัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์,ตัวแทนแม่บ้านตำรวจเพชรบุรี, ร.ท.หญิง กชพร ทองอยู่ ตัวแทนแม่บ้านตำรวจกาญจนบุรี, คุณนันธิดา ตันติอาภา ตัวแทนแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี, คุณนวรัตน์ ชมภูนุช ตัวแทนแม่บ้านตำรวจประจวบคีรีขันธ์ผู้แทนฯ แม่บ้านแต่ละจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง