วันที่ 4 สิงหาคม 2565 มีรายงานว่า พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (ผบช.ภ.3) ได้มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค ที่ 1086/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ระบุว่า : เพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรภาค 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6 (2 ) และข้อ 8(2 )

จึงให้ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี (รอง ผบก.ภจว.อุบลราชธานี) ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 คำสั่งดังกล่าวระบุ

ทั้งนี้มีรายงานว่าสาเหตุ ที่ ผบช.ภ.3 มีคำสั่งดังกล่าว สาเหตุมา จากคดีกลุ่มบุคคลยกพวกดวลปืนกันสนั่นเมืองอุบลราชธานี จนเป็นเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่งหลังเกิดเหตุ รอง ผบก.ตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม(ปป.) ไม่ได้ปฎิบัติหน้าที่กำกับดูแล เข้าระงับเหตุได้โดยรวดเร็ว จนเป็นเหตุอุกอาจ มีการสูญชีวิตเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าอาจจะบกพร่องในหน้าที่ และจะมีคำสั่งตั้งกรรมการให้ตรวจสอบข้อเท็จ เพื่อตรวจสอบว่าบกพร่องหรือไม่ ต่อไป