นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่นำคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานจากสมาคมฯ มาจัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนงานต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ห้องฟ้าคราม นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดย บมจ.วิริยะประกันภัย ได้ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมฯ เป็นปีที่สามแล้ว