ที่สำนักงานศาลปกครองกลาง นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้ยื่นขอจดตั้งชื่อ “พรรคเกรียน” เข้ายื่นฟ้องนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อศาลปกครองกลาง กรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อดังกล่าว เนื่องจากชื่อเข้าข่ายอาจทำให้สังคมสับสนในความหมาย อันอาจไม่เหมาะสมขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

นายสมบัติ กล่าวว่าแม้ว่าจะยื่นอุทธรณ์แล้วแต่นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ยังยืนยันที่จะไม่อนุญาต จึงขอพึ่งศาลปกครองให้คุ้มครอง อย่างไรก็ตามเตรียมชื่อสำรองที่จะไปยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไว้แล้วคือ ชื่อพรรคเกียน ที่แปลว่า อ่าว หรือทะเล ไม่มีความหมายในเชิงแสลง แต่หมายถึงความกว้างใหญ่เป็นพรรคของมวลชน โดยจะมีการแนบเหตุผลด้วยว่า เปลี่ยนชื่อโดยไม่เต็มใจและมีการฟ้องต่อศาลปกครองกลางไว้แล้ว หากศาลปกครองเห็นว่าใช้ชื่อพรรคเกรียนได้ก็จะขอใช้ชื่อดังกล่าว

“ผมรับไม่ได้กับการที่นายทะเบียนฯไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อพรรคเกรียน ทั้งที่เป็นเสรีภาพในการตั้งชื่อพรรค หากใช้ชื่อเกียนแล้วยังไม่อนุญาตอีก จะถือว่ามีอคติส่วนตัว ส่วนการขออนุญาตคสช.เพื่อจัดประชุมนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ เพราะตามรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองไม่ได้กำหนดไว้ แต่มีระบุในคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 ดังนั้นจึงมีแนวทางว่าอาจจะจัดประชุมโดยไม่ขออนุญาต หากคสช.เห็นว่าผิดก็ให้จับตน แต่การประชุมยังดำเนินการต่อได้ ซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะยังมีเวลาถึง 180 วัน” นายสมบัติ กล่าว

เมื่อวานนี้ (20 พ.ค.) นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ผู้ขอจดทะเบียนตั้งพรรคเกรียน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า กกต. ตอบ จม. มาแล้ว ยืนยันว่าไม่ให้ใช้ชื่อพรรคเกรียน ดังนั้นวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 10 โมงเช้าผมจะไปร้องศาลปกครองให้คุ้มครอง และระหว่างรอการพิจารณาจากศาลปกครองผมจะไปเปลี่ยนชื่อสำรองจากพรรคเกรียนเป็นพรรคเกียน ซึ่งแปลว่า อ่าว หรือทะเล และไม่มีความหมายเชิงสแลง

“เรายืนยันว่าจะนำความบันเทิงสู่การเมืองไทย”

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/nuling/posts/1993103367368698″ bottom=”30″]