เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ จำนวนกว่า 90 ครัวเรือน โดยก่อนหน้านี้ กลุ่มวิริยะจิตอาสา ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนลุมพินี ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุ ได้เร่งเข้าไปยังพื้นที่เพื่อให้การเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมประเมินความต้องการเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมถึงสิ่งของจำเป็น และดำเนินการประสานมายังส่วนกลางของบริษัทฯ ในการนำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปส่งมอบดังกล่าว