วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ลานจอดรถหมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสาคร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

โดยมี พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร, พ.ต.อ.สรรพิสิฐ แย้มเกษร รอง ผบก.จว.สมุทรสาคร, พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อินทรปรีชา รอง ผบก.จว.สมุทรสาคร, ผกก.ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสาครข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่สังกัด ภ.จว.สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึก ให้ตั้งใจและใส่ใจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ยึดหลักตามกฎหมาย ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับใส่ใจในความปลอดภัยจึงได้จัดให้มีการฝึกทบทวนในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมหมั่นฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง.

จากนั้น ผบช.ภ.7 ได้ชมการสาธิตการปฏิบัติ ควบคุมฝูงชนโดยใช้โล่ ในการควบคุมตัวจับกุมแกนนำกลุ่มเป้าหมาย การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งได้มอบเงิน สวัสดิการตำรวจภูธรภาค7 ให้กับผู้บังคับกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ