วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) ผู้ดาเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที และสถานีบริการน้ำมันและ LPG ภายใต้ตราสินค้า “พีที” และวิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย ตัวแทนเกษตรกรชาวนา จัดโครงการ ข้าวแกง:กำลังใจ อิ่มหนึ่ง 25 บาท เนื่องจากในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้มีโอกาสพูดคุยรับฟังความเดือดร้อนทั้งจากผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าแม่ขายในตลาด เกษตรกร และในฐานะผู้บริโภคเห็น ว่าความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดนี้ส่งผลต่อคนทั่วโลก ทั้งภาคการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะร้านอาหาร และภัตตาคาร ซึ่งต้องยอมรับว่าต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นแทบทุกรายการ ทำให้ ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างรอดูว่า รัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไร ออกมาบริหารจัดการอีกหรือไม่ เชื่อว่าช่วงเดือน ก.ค.นี้ ทุกร้านน่าจะพิจารณาขึ้นราคาอาหาร เพราะตุ้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง สูงขึ้นมาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ที่ผ่านมาผู้ประกอบการยังไม่กล้าขึ้นราคา เพราะเห็นว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศ มีข้อจำกัดและลำบากกันมาตั้งแต่เกิดโควิด-19 จึงกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อฐานลูกค้า มองหาตัวเลือกร้านอื่นๆ แทนได้ ดังนั้น ทางสมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร จัดทำโครงการ “ข้าวแกง กำลังใจ อิ่มหนึ่ง 25 บาท”เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีอาหารอิ่มท้องได้ทุกวัน

นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า สมาคมจะเป็นผู้ประสานจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้กับร้านอาหาร ที่เข้าร่วมโครงการในราคาต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าควบคุมต้นทุนได้ เนื่องจากมีปัจจัยเรื่อง พลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่แล้วโดยแผนจำหน่ายระยะแรก จะ จัดจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันและแก๊สรถยนต์ PT ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งมีพื้นที่ร้านค้าต่างๆรวมถึงที่จอดรถ และพื้นที่พักผ่อนพร้อมบริการประชาชน สามารถรองรับลูกค้าร้านข้าวแกงกำลังใจได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นร้านอาหารในเครือข่ายสมาคมภัตตาคารไทย เป็นผู้ผลิต ในระยะต่อไป จากนั่นจะค่อยเพิ่มจำนวนผู้ผลิตและสถานที่จำหน่ายต่อไป

ด้านนายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัดฯ กล่าวถึงความร่วมมือในการ สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายข้าวแกงกำลังใจ ว่า นับเป็นหนึ่งในภาระกิจหลักขององค์กรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์ ที่ผ่านมาสถานีบริการพีทีมีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือสังคมในแง่มุมต่างๆ และอีกหลายโครงการที่ร่วมมือกับสมาคมภัตตาคารไทย และ พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ม่วงแจ่ม กรรมการผู้จัดการบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมชาวนาไทย ตัวแทนเกษตรกรชาวนา ที่อนุเคราะห์ขายข้าวสารให้สมาชิกร้านอาหารในราคา กิโลกรัมละ 20 บาท เพื่อส่งความช่วยไปถึง ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน.

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล ข่าว/ภาพ