นางสาวพวงทิพย์ บุญสนอง หรือ ทนายมิ้นท์  ทนายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและทนายกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์ข้อความเฟสบุ๊คส่วนตัว โดยระบุว่า “ด่วนที่สุด
เรียน พี่น้องพันธมิตร/ลูกความคดีสลายการชุมนุม 7 ตุลา
ตามที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้บาดเจ็บ
จึงขอให้ท่านที่มีชื่อเป็นผู้ฟ้องคดี มายื่นคำร้องขอรับเงินที่ศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ
โดยทีมทนายจะไปช่วยดำเนินการ ในวันที่ดังนี้
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
เวลา 10.00 – 14.00 น.
สิ่งที่ต้องนำไปด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย(ถ้ามี)
ทนายมิ้นท์”

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/puangtip.boonsanong/posts/2173043662735682″ bottom=”30″]