วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาทองโอสถ จตช. พร้อม คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม รร.ตชด ตามนโยบาย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในการดูแลของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวมถึงการส่งเสริมการสร้างรายได้ของ นร.ในสังกัด เพื่อเป็นทุนการศึกษาและจัดหาอาหารกลางวัน ตามแนวทางโครงการ “โอกาสต่อโอกาส” ของคุณ รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ

โดย พล.ต.อ.วิสนุ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บรรจบพันปากลา อ.โขงเจียม และ รร.ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร อ.สิรินทร โดยทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งอยู่ใน จว.อุบลราชธานี สำหรับ รร.ตชด.บรรจบพันปากลา มีนักเรียน 64 คน มีครูจาก บช.ตชด. 12 นาย ซึ่ง พล.ต.อ.วิสนุฯและคณะ ได้มอบทุนการศึกษาฯ จากรายได้ที่ พล.ต.อ.วิสนุฯ และคุณอุชัญญาฯ พร้อมคณะ ได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปของทางโรงเรียน เช่น กล้วยม้วนอบเนย ข้าวเกรียบใบหม่อน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่น ไปช่วยยกระดับการตลาด ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดชุดกระเป๋าแคนวาสแบบ limited edition เพื่อจำหน่ายเป็น กิ๊ฟเซ๊ท ในแบรนด์ชื่อ “ แสงแรกริมโขง” ซึ่งมีเสียงตอบรับดีมาก และทางโรงเรียนจะใช้เวลาว่างหลังการเรียน ต่อยอดการผลิตตามความต้องการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนต่อไป นอกจากนั้น ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬา และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ครูและนักเรียน ก่อนที่ พล.ต.อ.วิสนุฯ และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมเพื่อมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา แก่ รร.ตชด. บ้านแก่งศรีโคตร ซึ่งมีนักเรียน 95 คน มีครูจาก บช.ตชด. 9 นาย ด้วย โดยพบว่า โรงเรียนนี้ มีสภาพหลังคาผุพัง ยิ่งช่วงฝนตก ฝนจะเทลงมาในห้องเรียนต้องคอยย้ายโต๊ะเรัยนหลบฝน ซึ่ง พล.ต.อ.วิสนุฯ ได้สั่งสำรวจสภาพความเสียหาย เพื่อเร่งซ่อมแซมโดยเร็วต่อไป

โดย พล.ต.อ.วิสนุ เปิดเผยว่า ผบ.ตร.ให้ความสำคัญกับ รร.ตชด.ซึ่งปัจจุบันมีทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเด็กๆล้วนมีฐานะยากจน จึงไม่สะดวกเดินทางไปเรียนยังโรงเรียนห่างไกล ประกอบกับในอดีต หลายพื้นที่ยังมีการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ ไม่มีครูกล้าเข้าไปสอน ดังนั้น ตำรวจ ตชด.จึงต้องเข้าไปทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็กๆ เพื่อให้ความรู้ พัฒนาเยาวชน และ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่สังคมชุมชนในพื้นที่ด้วย โดยเริ่มมี รร.ตชด.ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 ที่ จว.เชียงราย จนกระทั่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง ร.9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะสมเด็จย่าฯ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จนปัจจุบัน สามารถขยายการจัดตั้ง รร.ตชด.ไปจนทั่วประเทศ ดังนั้น การช่วยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ และการลงพื้นที่ จึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่บรรดาครู และนักเรียน ให้ช่วยกันพัฒนาและสร้างสรรค์โรงเรียนให้เติบโต เพื่อสร้างสังคมชุมชนที่เข้มแข็งที่มีความสงบสุขและปลอดภัยต่อไป