เวลา 15.00 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และท่านผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ท่านผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้ามาเป็นประธานเปิดงานโครงการ พาณิชย์ลดราคาจากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพมีปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จําเป็นต่อการครองชีพ กระทรวงพําณิชย์ ได้ดําเนินโครงการดังกล่าว ช่วยประชาชน โดยจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพ ในราคาประหยัด เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเพิ่มช่องทางการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการหมุนเวียนมากขึ้น โดยกําหนดจัดงาน จํานวน 4 ครั้ง

ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 พ.ค.2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 – 29 พ.ค.2565 ณ ศูนย์กีฬาเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตห้วยขวาง ครั้งที่ 3 วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามฟุตบอลเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบัง ครั้งที่ 4 วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน การเคหะ ชุมชนธนบุรี 3 เขตบางขุนเทียน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ กว่า 140 ราย นําสินค้ามาจําหน่ายรวม 7 หมวดสินค้า 15 กลุ่ม กว่า 1,800 รายการ โดยลดสูงสุด 75% ประกอบด้วย หมวดอาหาร หมวดซอสปรุงรสและเครื่องเทศ หมวดชําระร่างกาย หมวดซักล้างหมวดของใช้ภายในบ้าน หมวดเครื่องแต่งกาย และสินค้า OTOP นอกจากนี้ยังกําหนดให้มีการจําหน่ายสินค้าไฮไลท์ในราคาพิเศษ ทุกวัน ประกอบด้วย หมูเนื้อแดง ราคาปกติ กก.ละ 180 บาท ลดเหลือ 160 บาท ไก่น่องติดสะโพก ราคาปกติ กก.ละ 75-80 บาท ลดเหลือ 65 บาท น้ำตาลทราย ราคาปกติ กก.ละ 25 บาท ลดเหลือ 18 บาท น้ำมันพืชปาล์มบรรจุขวด (1 ลิตร) ราคาปกติ ขวดละ 63-68 บาท ลดเหลือ 59 บาท ไข่ไก่ เบอร์ M ราคาปกติ แผงละ 115 บาท ลดเหลือ 95 บาท ข้าวหอมมะลิ บรรจุ 5 กก./ถุง ราคาปกติ ถุงละ 220 บาท ลดเหลือ 120 บาท ข้าวขาว 5 % บรรจุ 5 กก./ถุง ราคาปกติ ถุงละ 100-149 บาท ลดเหลือ 89 บาทคาดว่าจะมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 25,000 คน และสามารถ ลดค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ 10 ล้านบาท

ขอขอบคุณ กรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานครั้งนี้ คาดว่ารับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายในการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ ในโอกาสต่อไปและขอให้การจัดงานครั้งนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคและ ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ