นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ของ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ชี้แจงแผนการปฏิรูป ระบุการปฏิรูปไม่มีที่สิ้นสุด หลงทางให้ราชการทำมา 4 ปี มีแต่แผน แล้วให้ส่วนราชการเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสำเร็จ ว่า ไม่เหนือความคาดหมาย เพราะกระบวนการผิดตั้งแต่ต้นใช่หรือไม่ ซึ่งขบวนการก่อจลาจลชัตดาวน์ประเทศจะว่ายังไง เพราะเคยระบุว่า ไม่ยอมให้มีเลือกตั้ง ถ้าไม่ปฏิรูป งบประมาณที่ใช้ไปมหาศาลกับการทำหน้าที่ปฏิรูปโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมาทั้งหมด เมื่อล้มเหลวอย่างที่นายบวรศักดิ์พูด ใครต้องรับผิดชอบและชดใช้งบประมาณที่เสียไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ รวมถึงใครเป็นคนทำให้การปฏิรูปเป็นเพียงวาทกรรม ที่ไม่สามารถทำให้เกิดผลได้จริง พอปราบทุจริตไม่สำเร็จก็โทษรัฐบาลก่อน ปฏิรูปไม่สำเร็จก็โทษข้าราชการ

“ทั้งที่รัฐบาล คสช.และเครือข่ายแม่น้ำ 5 สาย มีเครื่องมือมากมาย มีมาตรา 44 ในมือ ซึ่งทั้งหมดไม่เป็นธรรมกับประเทศชาติและประชาชน ที่สูญเสียทั้งงบประมาณ เวลา และความรู้สึก ในเมื่อยอมรับว่าการปฏิรูปล้มเหลว ก็ไม่ควรคาดหวังว่าฝ่ายการเมืองหลังการเลือกตั้งต้องปฏิบัติตาม เพราะถ้าสิ่งใดที่ไม่เป็นปัจจัยหนุนและยังก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ควรให้เอกสิทธิ์ในการปรับแก้หรือปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ยึดเอาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ” นายอนุสรณ์ ระบุ