สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง และนางพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง คู่สมรส กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 358,683,700 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สมยศ จำนวน 262,802,209 บาท  ของคู่สมรส จำนวน 95,881,491 บาท

โดยทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สมยศ ได้แก่ เงินฝาก 6,223,731 บาท เงินลงทุน 74,285,877 บาท เงินให้กู้ยืม 109,000,000 บาท ที่ดิน 40,792,600 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,000,000 บาท ยานพาหนะ 500,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป) 30,000,000 บาท ส่วนทรัพย์สินของนางพจมาน ได้แก่ เงินฝาก 8,415,241 บาท เงินลงทุน 8,822,300 บาท ที่ดิน 45,300,300 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 23,343,950 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป) 10,000,000 บาท ขณะที่หนี้สินนั้นเป็นของ พล.ต.อ.สมยศ โดยเป็นในส่วนเงินกู้จากธนาคารและสถาบันอื่นจำนวน 3,313,473 บาท ดังนั้น จึงมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 355,370,227 บาท

ส่วนบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินที่ พล.ต.อ.สมยศ ยื่นกรณีเข้ารับตำแหน่ง สนช. เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 แจ้งว่า พล.ต.อ.สมยศ และคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 355,857,726 บาท เป็นทรัพย์สินทั้งสิ้น 374,679,849 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 18,822,122 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สมยศ มูลค่า 246,455,152 บาท ได้แก่ เงินฝาก 11,544,651 บาท, เงินลงทุน 53,117,900 บาท, เงินให้กู้ยืม 109,000,000 บาท, ที่ดิน 40,792,601 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,000,000 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 30,000,000 บาท มีหนี้สิน 13,947,446 บาท ส่วนทรัพย์สินของคู่สมรสมูลค่า 128,224,696 บาท ได้แก่ เงินฝาก 27,790,529 บาท, เงินลงทุน 1,280,216 บาท, ที่ดิน 65,810,000 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 23,343,950 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 10,000,000 บาท มีหนี้สิน 4,874,676 บาท

เมื่อเทียบระหว่างกรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งพบว่า ทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สมยศและคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินลดลง 487,499 บาท โดยพบว่าทรัพย์สินลดลง 15,996,149 บาท หนี้สินลดลง 15,508,649 ทั้งนี้ พบว่าหนี้สินของ พล.ต.อ.สมยศ ซึ่งเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ลดลงไป 10,633,973 บาท ส่วนหนี้สินของคู่สมรสไม่มีหนี้สินทั้งที่แจ้งไว้เมื่อเข้ารับตำแหน่งมีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นจำนวน 4,874,676 บาท

ในส่วนของทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สมยศ เงินฝากลดลง 5,320,920 บาท เงินฝากคู่สมรสลดลง 19,375,288 บาท เงินลงทุนพล.ต.อ.สมยศ เพิ่มขึ้น 21,167,977 บาท เงินลงทุนคู่สมรส เพิ่มขึ้น 7,542,084 บาท เงินให้กู้ยืมจำนวนเท่าเดิม ขณะที่ดินของ พล.ต.อ.สมยศมีมูลค่าเท่าเดิม ส่วนคู่สมรส ลดลง 20,510,000 บาท ส่วนโรงเรือนและสิ่งบูลสร้างมูลค่าเท่าเดิม ขณะที่ทรัพย์สินอื่นทั้ง พล.ต.อ.สมยศและคู่สมรสยังคงมีมูลค่าเท่าเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับทรัพย์สินอื่นที่ พล.ต.อ.สมยศและคู่สมรส ได้ยื่นเอกสารประกอบไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้น อาทิ นาฬิกาโรเล็กซ์ นาฬิกาปาเต็กฟิลลิป นาฬิกาแพนนาไฮน์ ปืนลูกซอง ปืนสั้น ปืนออโตเมติก พระเครื่อง 12 องค์ 25 ล้านบาท เครื่องประดับต่างๆ เช่น สร้อยเพชร สร้อยไข่มุก แหวนเพชร เข็มกลัดเพชร-มุก ต่างหู นาฬิกาแฟรค์งมูลเลอร์ นาฬิกาคาร์เทีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.สมยศ ไม่ได้มีการแจ้งเรื่องกู้ยืมเงินหรือการคืนเงินนายกำพล วิระเทพสุภรณ์ ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ อาบอบนวด วิคตอเรีย ซีเครท มูลค่า 300 ล้านบาท ตามที่เป็นข่าว ไว้ในบัญชีทรัพย์สินในส่วนของหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือหนี้สินอื่นแต่อย่างใด