ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ปรารภในตอนต้นของการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์: นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์) ที่มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อไปว่า ความตั้งใจในการลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ก็เพื่อรับทราบปัญหาจากต้นทางว่า นโยบายที่ส่งลงมาได้รับการปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน และประสบปัญหาอะไรบ้างหรือไม่

อย่างไรก็ดี พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวด้วยว่า การนำเสนอข่าวการลงพื้นที่ถูกสื่อออกไปใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือเข้าใจว่ารัฐบาลมีความตั้งใจเข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อีกลักษณะคือพยายามนำเสนอเรื่องนัยทางการเมือง เช่น การดูด ส.ส. หรือทุ่มงบประมาณหลายหมื่นล้านเพื่อแลกกับผลทางการเมือง

“ซึ่งนายกฯได้ให้สติกับที่ประชุมว่า พูดไปก็มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อ เป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมความคิดของคน จึงไม่จำเป็นต้องพิรี้พิไรเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ เพราะสิ่งที่จะพิสูจน์การทำงานของรัฐบาลได้ ก็ต่อเมื่อประชาชนได้เปรียบเทียบระหว่างเรื่องที่มีคนขอจากรัฐบาล กับเรื่องที่รัฐบาลให้ไป ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถทำให้ได้ทุกเรื่อง เนื่องจากต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องของแผนงานและความพร้อมของพื้นที่” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ นายกฯ ยังย้ำถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ และขอให้ ครม.มุ่งมั่นทำงานตามแผนงาน ทั้งแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และแผนพัฒนาจังหวัด ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนพื้นที่