ที่อาคารอเนกคุณากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวก่อนการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ว่า การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยเรื่องการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น แต่รัฐบาลพยายามเดินหน้าให้ครบกลุ่มจังหวัด โดยบางจังหวัดที่ไปไม่ได้ ได้เชิญผู้ว่าฯ มาร่วมประชุมเสนอแผนงานต่างๆ ซึ่งเป็นการสื่อสาร 2 ทาง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจำเป็นต้องวางแผนแม่บทไว้ก่อน แต่ก็รับฟังความเห็นของประชาชนด้วย และวางแผนให้สอดคล้องกัน

“ในส่วนของงบประมาณนั้น ไม่สามารถให้ทุกคนได้หมด ตามที่ร้องขอ แต่ต้องมีการพิจารณาและปรับลดงบประมาณด้วย ไม่ใช่ขอมาล้านล้านบาท หรือหมื่นล้านบาทแล้วจะได้หมด เพราะต้องผ่านการพิจารณาจาก ครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารแผ่นดิน ไม่ใช่ใครดีด้วยแล้ว ตนต้องให้หรือให้ทุกอย่าง ทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะต้องให้คนทั้งประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมในสังคม” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว