นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) เปิดเผยว่า พรุ่งนี้ (9 พ.ค.) เวลา 10.00 น. ตนเองพร้อมคณะทำงาน จะไปยื่นหนังสือและให้ข้อมูลเพื่อให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ดำเนินการยึดทรัพย์สินที่นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รับโอนมาจากนางภคินี สุวรรณภักดี ซึ่งได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของนางภคินี และบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งในฐานะผู้รับโอน ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดมูลฐานฟอกเงิน พบว่ายังมีทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอีก จำนวนทั้งสิ้น 24 รายการ ที่จะต้องให้ปปง. ตรวจสอบยึดหรืออายัดต่อไป

การยื่นหนังสือดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีที่นางภคินี สุวรรณภักดี ถูกดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ธนาคารมหานคร  จำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งศาลพิพากษาจำคุกผู้บริหารระดับสูงของธนาคารคนละ 20 ปี แต่นางภคินีได้หลบหนีหมายจับจนคดีขาดอายุความ ต่อมาปปง.ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2546 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนับ 100 แปลงให้กับนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี บุตรชายและเครือญาติ