รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หนึ่งในผู้ที่เคยขึ้นปราศรัยบนเวทีกปปส. โพสต์กลอนผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว โดยระบุว่า “ใครสั่ง ให้สร้างตึก?
กลางป่าลึก ทั้งตึกบ้าน
เหล่ากอ ส่อสันดาน
สำนึกดับ จนอับอึน

ใครเหรอ เสนอเรื่อง?
เป็นตัวเขื่อง ทำเรื่องขึ้น
พวกไหน ไฉนมึน
เสนอกล้า ที่ป่ากลาง

ใครยอม น้อมรับสั่ง?
กำหนดผัง ที่ตั้งสร้าง
ดั่งสัตว์ เข้าจัดวาง
พวกจมปลัก พยักพลอย

ใครวะ อนุมัติ?
ขอชัดชัด จัดให้หน่อย
สร้างบ้าน ที่ตีนดอย
สติแตก หรือแดกกิน

โปงเปิด ถึงปมชั่ว
ต้องสาวตัว คนชั่วปลิ้น
สร้างแผล ให้แผ่นดิน
เดรัจฉาน พวก”มารดอย””

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/jak.fanpage/posts/799050350295360″ bottom=”30″]