นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่ชาติ(สนช.) เปิดเผยถึงการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่ผ่านคุณสมบัติทั้ง 24 คนในวันนี้ 3 พ.ค. 61 จากทั้งหมด 33 คน ว่า ส่วนที่ไม่ผ่านอีก 9 คนเป็นเพราะขาดคุณสมบัติ อาทิ การดำรงตำแหน่งในส่วนราชการ เคยถูกศาลตัดสินให้ถูกจำคุก ทั้งนี้จะต้องให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก สัมภาษณ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะสามารถวินิจฉัยให้เหลือ 5 คนสุดท้ายได้ทันหรือไม่ แต่ยืนยันว่าจะต้องลงมติเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 คนภายในสัปดาห์นี้ เพราะในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม จะต้องทำรายงานถึงรายละเอียดของผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้สมาชิก สนช. ลงชื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมวิป สนช. ก่อนบรรจุระเบียบวาระเสนอเข้าสู่ที่ประชุม สนช. ในวันที่ 10 พฤษภาคม เพื่อตั้งกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและจริยธรรมตามขั้นตอนต่อไป