ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK)และนายพิรชัย เบญจรงคกุล (ที่3จากขวา) กรรมการผู้จัดการ
บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมดูงานโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในสวนมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด เพื่อต่อยอดการส่งเสริมเกษตรกรที่ชนะการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด“การเกษตรเพื่อการส่งออก”
ให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโลก ด้วยการบริหารจัดการแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภายใต้โครงการ
CSR “EXIM รักษ์ดินโลก ”โดยมีนายศราวุธ พรชัยสิทธิ์(ที่3จากซ้าย) เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2563 ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสวนมะพร้าวด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน นายกิตติศักดิ์ พิพัฒน์คณาพร(ที่2จากซ้าย) ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไทยเบสท์โปรดักส์โฮลดิ้ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกผลไม้ และนายออลวินวี(ซ้ายสุด) ที่ปรึกษา บริษัทโคโค่เซอร์เคิล จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเส้นใยมะพร้าวแปรรูป ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงเกษตรอย่างยั่งยืนให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste Farm) กับเกษตรกรในพื้นที่และลูกค้าที่ประกอบธุรกิจภาคเกษตรของ EXIM BANK ณ สวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี
อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้