นางสาวธนภร โสมทองแดง (ที่ 2 จากขวา) รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขานุการบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI ร่วมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชน ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมพบปะพูดคุย สร้างขวัญและกำลังใจ ณ วัดโปรดสัตว์ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้