นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคกลาง และนางสาวอรพรรณ พรหมเดช ผู้จัดการสำนักงานสุพรรณบุรี บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบถุงยังชีพบรรจุสิ่งของที่จำเป็นและน้ำดื่มจำนวน 200 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยโรงเรียนวัดแม่นางปลื้ม ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ชุมชนหัวแหลม และวัดศาลาปูนวรวิหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม