แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก นายไชยา พรหมา

นายไชยา พรหมา

กมธ.จับตาโครงการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์แก้แล้ง

<![CDATA[นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ กล่าวถึง การร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการฯ กรณีงบภัยแล้งในปีที่ผ่านมา ว่ามีการแบ่งย่อยโครงการออกเป็นโครงการย่อย ๆ โครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท เพื่อหลีกเลี่ยงการ E-auction ซึ่งอาจเป็นช่องทางทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย อีกทั้งมีการเรียกผู้รับเหมามาตกลงราคาเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงเป็นราย ๆ มีการเรียกรับผลประโยชน์มหาศาล เนื่องจากระยะเวลาเร่งด่วน อีกทั้งขณะนี้ เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ไม่มีการจ้างงาน ผู้รับเหมาจึงดิ้นรนเพื่อให้ได้รับงานจากทางราชการ จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย...

ปธ.กมธ.ติดตามงบฯจี้มท.ทบทวนตีความ “สาธารณภัย” ใหม่

<![CDATA[นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง กรณีกระทรวงมหาดไทยที่ได้ตีความโรคโควิค-19 ไม่ใช่ “สาธารณภัย” ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถขอสนับสนุนงบกลางมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ ว่า ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 ได้ให้คำนิยาม “สาธารณภัย” ว่า หมายรวมถึงโรคระบาดในมนุษย์อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น แต่กระทรวงมหาดไทยกลับตีความว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ถือว่าเป็นสาธารณภัย ปิดโอกาสท้องถิ่นใช้งบกลางได้ ด้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

“ปลัด กทม.” เผย เตรียมเปิดจุดบริการฉีดวัคซีน จุดที่ 3 บริเวณโกดังการท่าเรือแห่งประเทศไทย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เตรียมขยายจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บริเวณการท่าเรือแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร...

ออมสิน แจ้งปิดสาขาเดอะมอลล์ บางแค ชั่วคราว หลังพบพื้นที่เขตบางแค มีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรุงเทพมหานครมีความรุนแรงมากขึ้นและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งกรมควบคุมโรคได้มีการตรวจค้นหาเชิงรุกและคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตบางแค พบรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค และพื้นที่ชุมชนแออัดบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้นธนาคารออมสิน จึงขอแจ้งปิดให้บริการสาขาเดอะมอลล์ บางแค เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 –...

กทม. ตรวจคัดกรองเชิงรุกชุมชนคลองเตยแล้ว 8,022 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 5,006 ราย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก(swab)ในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.- 6 พ.ค.64 ในหลายจุด...