แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กนายฉัตรชัย พรหมเลิศ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

“ฉัตรชัย” โต้ข่าว 2 ป.มอบตั้งพรรคการเมืองสำรอง

<!--[CDATA[ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกระแสข่าวที่ 2 ป. มอบหมายให้ตั้งพรรคการเมืองสำรอง ว่า ตอนนี้ตนยังเป็นข้าราชการอยู่ ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรแบบนั้นได้ และไม่เคยมีใครมาพูดหรือ มาชักชวนแต่อย่างใด หน้าที่ของตนในตอนนี้คือ การช่วยเหลือประชาชนการดูแลประชาชนในขอบข่ายงานของกระทรวงมหาดไทย ไม่มีทำเกินหน้าที่ นอกจากนี้ ตนรับราชการมา 36 ปี รู้ดีว่าการเป็นข้าราชการควรจะทำอะไร การครองตน ครองคน ครองงาน รู้ว่าอะไรควรไม่ควร...

มท.เชิญชวนปชช.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่

<!--[CDATA[ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยที่ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมกับส่วนกลางนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจึงได้แจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้แก่ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล...

ปลัดมท.รับมอบหน้ากากผ้า1ล้านชิ้น

<![CDATA[นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบหน้ากากผ้า จำนวน 1,000,000 ชิ้น จากนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางชัยลดา ตันติเวชกุล รองประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการผู้จัดการ...

มท.ซ้อมจ่ายงบฯองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยโควิด

<![CDATA[นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้มีการแพร่กระจาย ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการหารือจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด...

มท.ซ้อมจ่ายงบฯองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยโควิด

<![CDATA[นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้มีการแพร่กระจาย ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการหารือจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด...
20,831แฟนคลับชอบ
3,874ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics