แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

“จุรินทร์” มอบรางวัลเพชรพาณิชย์ 2563

<!--[CDATA[ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2563” ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 14 ราย ทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย สาขาข้าราชการ 5 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ...

“ก.พาณิชย์-เกษตร” ผนึกยกระดับรายได้เกษตรกร

<!--[CDATA[ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันแถลงวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต โดยซึ่งทั้ง 2 กระทรวง ได้ตั้งคณะทำงาน โดยมีปลัดกระทรวง ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนในรูปแบบของเกษตรวิถีใหม่ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เน้นแผนงานในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เพื่อใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์ม...

“จุรินทร์”คิดเพิ่มรถธงฟ้าขายของชุมชน

<![CDATA[นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ ปล่อยคาราวานรถธงฟ้า จำหน่ายสินค้าราคาถูก หรือ รถพุ่มพวง จำนวน 200 คัน เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนตามหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้มีสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงที่ต้องอยู่บ้านเพื่อลดการระบาดของโควิด-19 จากที่ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พบว่าประชาชน มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น จึงมีแผนจะจัดให้มีรถพุ่มพวงมากขึ้นรวมทั้งเปิดทางให้เอกชน เช่น ผู้ประกอบการตลาดสด เข้าร่วมโครงการเพียงแต่ต้องขายสินค้าราคาเป็นธรรมเพื่อกระจายสินค้าให้เข้าไปถึงชุมชนในช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้านป้องกันการระบาดเพิ่มของโควิด-19 ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการให้รถไปจุดใดเป็นพิเศษกระทรวงก็จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริง โดยสินค้าที่จำหน่ายภายในรถพุ่มพวงนั้น...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564

SET ปิดพุ่ง 15.40 จุด ฟื้นตัวได้ดีตามต่างประเทศ-กังวลโควิดคลายลงหลังผู้หายป่วยพุ่ง ตลาดหลักทรัพย์ ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,540.51 จุด เพิ่มขึ้น 15.40 จุด (+1.01%)...

จับสัญญาณตลาดอสังหาฯ ในสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โดยสายงานสินเชื่อธุรกิจ วิเคราะห์การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 เริ่มส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มกำลังซื้อที่เป็นกลุ่มตลาดโรงงาน อีกทั้งภาพรวมการเปิดโครงการใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ การปรับตัวและมองหาช่องว่างของตลาดยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในสถานการณ์การระบาดที่ยังไม่เห็นบทสรุป การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 เริ่มมีผลกระทบชัดเจน ในพื้นที่ที่กำลังซื้อหลักเป็นพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือกลุ่ม โรงงานซึ่งมีโอกาสที่จะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง...

วิริยะประกันภัย หนุนวิจัยอาหารช้าง

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการวิจัย " การปลูกพืช...