แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

“ดร.มะรอนิง สาแลมิง” อนุมัติจ่ายเงินซะกาต เพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาต จำนวน 25 ราย

ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษาและประธานคณะอนุกรรมการซะกาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาต ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา  ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาต จำนวน 25 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย 1.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนสุเหร่าสามอิน กรุงเทพฯ จำนวน 21 ราย...
20,831แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics