แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม.ขอกลุ่มชุมนุมยึดหลักสิทธิมนุษยชน

<!--[CDATA[ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ทุกฝ่ายในการชุมนุมยึดหลักสิทธิมนุษยชนและใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาโดยจากที่มีการชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กสม. ได้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และส่งเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์ตลอดมา มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งอาจสร้างความขัดแย้งยิ่งขึ้น กสม. จึงมีข้อเสนอ ดังต่อไปนี้ 1.การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมที่จะได้รับความคุ้มครองแต่จะต้องไม่เป็นการพูด แสดงท่าทาง หรือกระทำโดยวิธีการอื่น ที่ก้าวร้าว ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือจาบจ้วง หรือการใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น 2.ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี...

กสม.มติเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนช่วงโควิด

<![CDATA[สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เผยแพร่เอกสาร ผลการประชุมผ่านวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่และผู้ชำนาญการของสำนักงาน กสม. โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ความเห็นและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังต่อไปนี้ 1. ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ ในการติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาค 2. ประสานการรวบรวมข้อมูลจาก 2.1 ภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศที่ได้จดแจ้งไว้กับสำนักงาน กสม....

กสม.ย้ำห่วงใยประชาชนในช่วงวิกฤตจริง

<![CDATA[ตามที่มีรายงานข่าวกรณีโฆษกพรรคการเมืองหนึ่งแสดงความข้องใจต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยตั้งข้อสงสัยว่า กสม. ได้ดำเนินการใด เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวบ้าง โดยสำนักงาน กสม. ขอชี้แจงว่า กสม. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมา กสม. ได้ออกแถลงการณ์ กสม. เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 1...
20,831แฟนคลับชอบ
3,872ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics