แอดบนเมนู
หน้าแรก แท็ก กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

“กรมจัดหางาน” ประกาศรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกร

<!--[CDATA[ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามข้อ 5 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้อธิบดีกรมการจัดหางานออกประกาศกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน ซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็เฉพาะงานที่มีนายจ้าง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงแรงงานกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยที่ก่อนออกประกาศกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน กรมการจัดหางานได้รับฟังความคิดเห็นทั้งจากหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้ว...

ไทย MOU เกาหลี ดันจ้างแรงงานตามฤดูกาล

<!--[CDATA[ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบถึงสถานการณ์การจ้างงานทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งทางภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งหามาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานโดยเร็ว ซึ่งกรมการจัดหางาน ได้เร่งหารือกับประเทศคู่เจรจาในการขยายตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกระทรวงแรงงานของไทยและกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยกรมการจัดหางานทำหน้าที่เป็นผู้จัดส่งคนหางานไปทำงาน ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต งานเกษตร/ปศุสัตว์ และงานก่อสร้าง ทั้งนี้ยัง พบว่านายจ้างภาคเกษตรกรรมยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานประกอบกับต้องการแรงงานในฤดูกาลเพาะปลูกระยะสั้น เพียง 5 เดือนต่อปี ดังนั้น...

ก.แรงงานปล่อยแพลตฟอร์ม Smart Job Wallet

<!--[CDATA[ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ปรับมาตรฐานการให้บริการจัดหางาน แบบเชิงรุก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการหางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยพัฒนาแพลตฟอร์มการจ้างงานรูปแบบใหม่ใน ชื่อ “บัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet)” รูปแบบ QR Code มีวิธีใช้งานง่าย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)เปิดเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th 2)ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ 3)ไปที่เมนูดาวน์โหลดบัตรดิจิทัล Smart Job...

“แรงงาน” ไทยจ่อส่งบินตปท.หลังโควิดคลี่คลาย 52,253 คน

<!--[CDATA[ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งเตรียมความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้ได้รับประโยชน์สูงสุด นั้น กรมการจัดหางานได้วางแผนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศในช่วงภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 ตั้งเป้าหมาย จำนวน 52,253 คน เนื่องจากตลาดแรงงานทั่วโลกต่างยอมรับเรื่องความมีวินัย และทักษะฝีมือของแรงงานไทยประกอบกับประเทศไทยมีการบริหารจัดการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทำให้โอกาสของแรงงานไทยในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ยังคงมีแนวโน้มเป็นบวก แรงงานไทยยังคงเป็นที่ต้องการของนายจ้างในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานประเภทฝีมือ และกึ่งฝีมือที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้น เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี...

ไทยถกกัมพูชาดูแลแรงงานช่วงโควิด

<!--[CDATA[ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ได้ประชุมหารือร่วมกับ H.E. OUK Sorphorn เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เพื่อหารือในเรื่องสถานการณ์แรงงานกัมพูชาในประเทศไทย และแนวทางการบริหารจัดการแรงงานกัมพูชากลุ่มต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประสงค์ให้แรงงานสามารถทำงานต่อไปได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ เพื่อเป็นการลดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้ง ยังประหยัดค่าใช้จ่ายของแรงงาน และยังช่วยให้นายจ้างและสถานประกอบการลดความวิตกกังวลว่าจะขาดแคลนแรงงานในส่วนภาคกิจการที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม...
20,831แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

ปลัดมหาดไทย สั่งยกเลิกคำสั่ง จัดหาวัคซีนฉีดพนักงาน-ครอบครัว บ.ไทยเบฟฯ กว่า 7 หมื่นคน แล้ว

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เผย แพร่คำสั่งนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามคำสั่ง ที่ มท 0230/...

“รองโฆษก ตร.” ยืนยันพร้อมรับมาตรการผ่อนคลาย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล สั่งเข้มตรวจตราทุกพื้นที่สุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนมาตรการผ่อนคลายที่จะมีผลในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ว่า ตามที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 โดย...

กทม. ผนึกกำลังหารือแนวทางควบคุม คลัสเตอร์ ย่านโบ๊เบ๊

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และกลุ่มกรุงเทพกลาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี...