ที่ทำเนียบรัฐบาล พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 เมษายนนี้ โดยจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงีในเวลา 14.50 น. ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง

การจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและมีนวัตกรรม โดยนายกรัฐมนตรี จะสนับสนุนแนวคิดในการเสริมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็ง การใช้นวัตกรรมนำ (Innovation) โดยเร่งผลักดันอาเซียนให้เป็นประชาคมดิจิทัล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก และระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา การให้ความสำคัญกับประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่จะตอบโจทย์ทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งและนวัตกรรม รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในภูมิภาคและระดับโลก

พลโทวีรชน กล่าวอีกว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จะให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย เอกสารวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนเพื่ออาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม ร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และร่างเอกสารแนวคิดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน โดยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและยั่งยืน จะเป็นไปตามบริบทท้องถิ่นและนวัตกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเมือง และไม่ทับซ้อนกับแผนปฏิบัติการ หรือแผนการดำเนินงานของประเทศหรือเมืองที่มีอยู่

สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 เป็นการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเน้นย้ำความแข็งแกร่งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน โดยไทยสนับสนุนแนวความคิดเรื่องการกำหนดเมืองอัจฉริยะในอาเซียน โดยจะหารือกันว่า สมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยจะเชื่อมโยงกับสมาร์ทซิตี้ในประเทศอื่น ๆ ได้อย่างไร ซึ่งจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชื่อมโยงเข้าหากัน ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 ผู้นำอาเซียนจะมีการรับรองเอกสาร 3 ฉบับ ซึ่งเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการรวมตัวกันอย่างยืดหยุ่น แข็งแรง ด้วยนวัตกรรม

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวกับสื่อมวลชนที่สอบถามว่า นายกรัฐมนตรีได้ติดตามประเด็นการพบกันของผู้นำเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ล่าสุดหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่าได้ติดตามข้อมูลจากข่าวแล้ว