เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล  กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดี ระดับอุดมศึกษาและสายวิชาชีพ (ทุนต่อเนื่อง) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เพื่อสนับสนุน และดูแลสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายของ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษาเรียนดี ระดับอุดมศึกษา  และสายวิชาชีพ (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ ดูแลด้านสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 80 ทุน ทุนละ 40,000 บาท รวม 3,200,000 บาท ทุนวิชาชีพ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวม 175,000 บาท รวมทุนอุดมศึกษาและสายวิชาชีพ ปี 2564 จำนวน 3,375,000 บาท  นอกจากนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจยังได้มอบทุนการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 125,000 บาท รวมมูลค่าทุนทั้งโครงการเป็นเงิน 15,365,000 บาท

ซึ่ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดี ระดับอุดมศึกษา  และสายวิชาชีพ (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี คุณรัตนาภรณ์  สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา, พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี. ที่ปรึกษาพิเศษ ตร., พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้ช่วย ผบ.ตร.,  คุณราชิรัช อุทาโย คุณนวพร พงษ์ศรี อุปนายกสมาคมฯ, พ.อ.หญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง คุณอาภิพร ชูวงศ์ และคุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีฯ