เลิกเหอะ..!! ตรวจเยี่ยม แบบเลี้ยงดูปูเสื่อ

ประดู่แดง ขอเตือนสติ นายพลสีกากีระดับ ตร. ถึงการออกตรวจเยี่ยมราชการ ตามหน่วยต่าง ๆ ต้องเป็นผู้ให้และเสียสละ

“ไม่มีไพร่พลเลว”….คำกล่าวเหล่านี้มีมานาน อย่างไรก็ตามยุคดิจิทัล ยังมีบางคนที่ประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจ   การตรวจเยี่ยม วัตถุประสงค์ คือ ไปตรวจ ดูว่าได้ทำงานที่สั่งหรือไม่อย่างไร อาจชมเชย หรือตำหนิหากบกพร่อง คำว่า เยี่ยม คือ เยี่ยมบำรุงขวัญ ให้กำลังใจ

“ผู้บังคับบัญชา” ต้องเป็นผู้ให้ ไม่ใช่ตรวจเยี่ยม แบบขวัญกระเจิง ยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้ ได้รับการโจษขาน ถึงการตรวจเยี่ยมขวัญกระเจิง ลักษณะ เลี้ยงดูปูเสื่อ แจกของได้หน้า โดยให้ลูกน้องซึ่งก็ทราบ ๆ ดีว่า เดือดร้อนกันอยู่ในยุคนี้ เสียเงินจัดหาให้เพื่อให้ได้ชื่อว่าท่าน ๆ มาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ แต่มาแต่ตักตวง ของที่จัดหา ลูกน้องก็ต้องไปสรรหามาทางใดเล่า ก็กลับไปวงจรอุบาทว์ที่ต้องไปรีดไถมา ดีหน่อยก็หักเงินพวกเดียวกันเพื่อเสริมบารมีท่าน ๆ

ที่สำคัญต้องติดชื่อเหมือนของชำร่วย งานแต่ง หรืองานฌาปนกิจ นึกถึงคำพูดว่า มาตรวจแล้ว ได้น้ำมันเต็มถัง โจ๊ก เต็มท้อง ซองเต็มกระเป๋าโตแล้ว อายเด็กบ้าง ทำอะไรให้เขาชื่นชมดีกว่าครับ ไหน ๆ ก็จะไปแล้วให้สมกับที่ว่า ท่านอยู่อุ่นใจ จากไปเราคิดถึง ไม่ใช่ท่านอยู่เมื่อไรจะไป จากไปชีวิตสดใสขึ้นเป็นกอง

“เป็นผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ต้องไปนั่งในหัวใจลูกน้อง ไม่ใช่ไปนั่งบนหัวลูกน้อง” ร้องขอด้วยความรัก เลิกเหอะ ครับ