“วิพากษ์ นโยบายและการปฏิบัติที่ กองทัพเรือ ควรทำในสายตาของพลเมืองไทย”

ในสายตาของพลเมืองไทยที่พอจะมีความรู้เกินอ่านออกเขียนได้อยู่บ้าง  ขออนุญาตวิพากษ์ตามสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานที่เสียภาษีทั้งทางตรง (Income Tax) และทางอ้อม ซึ่งมีสารพัดเล่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีเพื่อมหาดไทย ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย แน่นอนงบประมาณแผ่นดินที่กองทัพเรือได้ขออนุมัติและได้รับการจัดสรรไปนั้น ย่อมมาจากภาษีทั้งนั้น การนำไปใช้ก็เพื่อป้องกัน ป้องปราม และรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล  ตามนโยบายที่กองทัพเรือได้รับนโยบายหลักจากหน่วยขึ้นตรงคือกระทรวงกลาโหม และตามหน้าที่หลักของกองทัพเรือเองด้วย ปัจจุบันการนำเงินดังกล่าวไปใช้ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้เป็นเจตนารมณ์ที่ดีเพื่อประเทศแต่ก็ต้องทำความเข้าใจกับโลกที่เปลี่ยนไป จนทำให้ผู้บริหารและผู้ที่กำลังจะมาเป็นผู้บริหารสูงสุดของกองทัพเรือไม่เคยปรับตัวและไม่เคยคิดจะปรับตัว ดังนี้

(1.) เรื่องการซื้อเรือดำน้ำ ลองย้อนกลับไปว่าเปลี่ยน ผบ.ทร. มากี่ยุค เคยสำเร็จสักครั้งไหม? และที่ไม่สำเร็จเพราะอะไร เคยกลับมาสำรวจไหม และนับวันแรงต้านจะมากขึ้นเพราะอะไร กองทัพเรือสามารถแก้ไขจุดนี้ได้ ก็จะไม่เกิดปัญหาตามที่เคยเกิดแน่นอน คำแนะนำ (รับไม่ได้ก็ข้ามไป)   

(2.) กองทัพเรือควรทำให้มวลชนเข้าใจว่า การมีเรือดำน้ำไว้เพื่ออะไร ทำเปรียบเทียบว่าถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างได้ แต่ไม่ใช่ทำ 3 วันเลิกแบบที่เคยทำหน่วยงานสื่อสารก็มี ข้ามหน่วยก็ได้ ทำไมไม่ทำ หรือมันจะเหนื่อยเกินไป สังเกตค่ายเพลงสิ เค้าเปิดวิทยุทุกวันเพลงเพราะไปเอง จิตวิทยามวลชนก็มีในหลักสูตร กองทัพเรืออังกฤษ ทำอะไรประชาชนไม่ค้านเพราะเค้าทำแบบนี้ อะไรที่จะปิดก็บอกไปว่าปิดเพราะอะไรไม่ใช่รอคนมาตั้งคำถาม

(3.) ค่าของคนต้องอยู่ที่ผลของงานไม่ใช่ค่าของคนอยู่ที่คุณเป็นคนของใคร ทราบว่ามันทำยาก แต่ถ้าไม่เริ่มนับ 1 ก็จะไม่มี 2 ที่กองทัพเรือตกต่ำทุกวันนี้เพราะคำว่าคุณเป็นคนของใคร การตอบแทน ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ถือป็นสิ่งดีแต่ประเทศชาติ? เข้ามาเป็นทหารเพราะ? อย่าลืมความตั้งใจเดิมเพียงเพราะเพื่อตัวเอง การส่งคนที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเป็นตัวแทนของกองทัพไปประจำในที่ต่าง ๆ ในนาม Royal Thai Navy เป็นสิ่งที่น่าอับอายที่ทุกคนทราบกันดี เลิกสะเถอะ รวมถึงการส่งตัวแทนในนามกองทัพเรือไปประชุมแล้วนั่งนิ่ง ๆ รอให้หน่วยอื่นเค้าแสดงออกถึงความ Smart เลิกทำได้เลย

(4.) ป้องกันภาวะสมองไหลออกจากกองทัพเรือด้วยการออกมาตรการราคาแพงเช่น ค่าชดเชยที่ต้องจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานค่าครองชีพ+อัตราเงินเฟ้อที่เปลี่ยนไปทุกปี X4 เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาออกระเบียบใหม่ คราวนี้ใครจะออกก็ให้ออกไป

(5.) ควรจะมีการตั้งวิทยาลัยแพทย์ของตัวเองซะทีนะ เสด็จกรมหลวงชุมพรท่านเป็นหมอพร ทำไมพวกคุณไม่คิดจะผลิตแพทย์เอง รอรับเดนจากที่อื่นอยู่ได้

(6.) ข้อสุดท้ายแล้ว (ความจริงมีอีก รอให้โดนด่าเยอะๆ ถือว่าเป็นการได้ Rating ที่ดี แล้วจะบอกเพิ่ม) ควรมีการ Reorganized สะทีนะ ใครที่มันขี้เกียจทำงาน Rade Tape ตลอด เอาออกไปเลย อยู่ไปก็เหมือนเพรียงที่เกาะข้างเรือซึ่งเรายังเออ ออ ตลอด ปล่อยให้อยู่ก็ถ่วงความเจริญ ไอ้พวกแก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นานนำมาควรมีรวมถึงเด็กฝากที่ไร้คุณภาพจบซะที

“พลเมืองอาวุโส”