นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘วัลลภ ครูหยุย ตังคณานุรักษ์‘ กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ว่่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมสานงาน”ไทยนิยมยั่งยืน”ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล แบ่งออกเป็น 15 ชุดครอบคลุมทุกจังหวัด ตนรับภาระเป็นประธาน 5 จังหวัดอีสาน นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและมหาสารคาม ผลักดันการรับรู้ในกรอบงานสำคัญ 10 กรอบ ทั้งรุกสู่หมู่บ้าน ติดตามการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ในการกำหนดความต้องการและลงมือทำโดยชาวบ้าน ภายใต้งบตรงลงหมู่บ้านๆ ละ 200,000 บาท

“คิดโดยชาวบ้าน ทำโดยชาวบ้าน ประโยชน์สู่หมู่บ้าน” นายวัลลภ กล่าว

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1969488719791625&id=100001915472876″ bottom=”30″]