ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการป.ป.ช. ผ่านนายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ เพื่อขอให้ ป.ป.ช.เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบคดีทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำงานสถานีตำรวจทดแทน 396 โดยก่อนหน้านี้ ป.ป.ช.มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กับพวกไปแล้ว

โดยนายวิญญัติ กล่าวว่า วันนี้ตนได้นำเอกสารหลักฐานรวม 5 ฉบับมายื่นให้ ป.ป.ช.ด้วย ซึ่งจากข้อมูลในเอกสารหลักฐานทั้งหมดมีความชัดเจนว่าคดีดังกล่าวผู้อนุมัติมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามมติ ครม.อย่างชัดเจน โดยคดีดังกล่าวอยู่ในการดำเนินการของ ป.ป.ช.กว่า 5 ปีแล้ว แต่กลับยังไม่มีการเร่งรีบสรุปชี้มูลความผิดทั้งที่พฤติการณ์ในการกระทำความผิด และความเสียหายปรากฏชัดเจน พอที่จะดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบและเอาผิดได้ เนื่องจาก ครม.เคยมีมติให้ใช้วิธรการจัดจ้างก่อสร้างแบบเป็นรายภาค แต่นายสุเทพ ในฐานะรองนายกฯที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)ในขณะนั้น ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้างก่อสร้างให้มีผู้รับจ้างเพียงรายเดียวทั่วประเทศ และไม่มีการเสนอให้ ครม.อนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้าง จนส่งผลให้โครงการไม่แล้วเสร็จ

“ก่อนหน้านี้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) กรมบัญชีกลาง ซึ่งมีน.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังในขณะนั้นเป็นประธาน เคยมีการตรวจสอบและมีข้อสรุปว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมติของ ครม. แต่พอเรื่องอยู่ในการดำเนินการของ ป.ป.ช.กลับเป็นไปด้วยความล่าช้า ทั้งที่บางคดีมีการดำเนินการไม่ถึง 1 ปีก็สามารถสรุปได้ ดังนั้นจึงอยากให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.โดยเฉพาะ น.ส.สุภา ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตในกรณีนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ “นายวิญญัติ กล่าว

นายวิญญัติ กล่าวอีกว่า ตนจะเกาะติดเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกว่า ป.ป.ช.จะมีมติเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หากภายในสิ้นปีนี้ ป.ป.ช.ยังไม่มีการดำเนินการใดๆหรือมีมติไม่ชี้มูลความผิด ตนก็เตรียมจะรวบรวมรายชื่อประชาชน 20,000 รายชื่อ ร้องต่อประธานรัฐสภา เพื่อเสนอให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ขึ้นมาไต่สวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง