ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเชิญพรรคการเมืองมาหารือในเดือน มิ.ย. ว่า อีกนานกว่าจะถึงเดือน มิ.ย. ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้าง ส่วนที่หลายพรรคบอกว่ายังไม่มีรายละเอียดว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้างนั้น นายวิษณุ กล่าวว่า “ก็ยังไม่ต้องรู้หรอก รู้เร็วก็ปฏิเสธเร็ว ด่าทอกันเร็ว มาปฏิเสธก็จะทำให้เสียบรรยากาศเปล่าๆ เมื่อถึงเวลาตอนนั้นก็จะเห็นเองว่าตัวเองจำเป็นต้องมา ไม่เช่นนั้นจะตกขบวน ขอให้รอดูตอนนั้นดีกว่า แล้วจะรู้ว่าประโยชน์มันมี”

เมื่อถามว่าการพูดคุยกับพรรคการเมืองก่อนเดือนมิถุนายน ที่เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงมีหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ว่าเดือนมิถุนายน มีพบกันแน่ ประชุมแน่ พรรคการเมืองไม่มาเลยก็ไม่เป็นไร แม่น้ำทุกสายที่มีอยู่ก็ต้องประชุมกันอยู่ดี เพราะในคำสั่ง 53/2560  ใช้คำว่า “อาจเชิญ” ซึ่งหมายความว่าเชิญแล้วอาจมาหรือไม่มาก็ได้ ที่มีอยู่ก็สามารถประชุมกันได้

เมื่อถามว่า หากพรรคการเมืองมาร่วมหารือแล้วมีความเห็นแตกกันจะทำอย่างไร นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่เป็นไร เพราะไม่มีการนับนิ้ว หรือมายกมือโหวตอะไร และการประชุมอาจจะไม่จบในครั้งเดียว แต่อาจมีครั้งต่อๆ ไปหากยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน