เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการทำระบบ Home Isolation ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวว่า นับตั้งแต่เริ่มทำระบบ Home Isolation ในช่วงที่ผ่านมา ทีมงานพรรคประชาธิปัตย์ใน กทม. ซึ่งทำงานดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พบว่า ประชาชนผู้ด้อยโอกาสต้องหาเช้ากินค่ำในชุมชนแออัดที่ตรวจเบื้องต้นแล้วพบว่าติดเชื้อ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation (HI) ได้ เพราะลักษณะอยู่อาศัยของคนกลุ่มนี้จะอยู่รวมกันแออัดแบบห้องเช่าไม่มีห้องแยกพอที่จะกักตัวได้ จะไปใช้บริการของโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามก็ไม่มีเตียงเพียงพอที่จะรับได้ ส่วนจะไปเข้าระบบศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation (CI) ก็เพิ่งจะอยู่ในระหว่างจัดทำขึ้นตามพื้นที่เขตต่าง ๆ ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวได้ทันกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มนี้ที่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบใด ๆ ได้ก็จะกลับไปดูแลรักษาตัวเอง ตามมีตามเกิดกับสมาชิกในครอบครัว เมื่อผู้ติดเชื้อต้องไปอยู่ปนกับผู้ไม่ติดเชื้อในห้องแคบ ๆ กันหลายคน อีกไม่นานคนในห้องทั้งหมดก็จะกลายเป็นผู้ติดเชื้อ และเนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นคนหาเช้ากินค่ำต้องออกไปทำมาหากินเพื่อมีรายได้หาซื้ออาหารประทังชีวิต โอกาสที่จะเอาเชื้อไปแพร่กระจายตามที่ต่าง ๆ ก็มีมากขึ้น และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การแพร่ระบาดใน กทม. และปริมณฑลมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเรายังไม่สามารถทำให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบได้ด้วยความไม่พร้อมหลายประการ

สำหรับคนหาเช้ากินค่ำที่พักอาศัยในชุมชนแออัดที่ติดเชื้อโควิดซึ่งเข้าระบบดูแลที่บ้าน (HI) ไม่ได้ ต้องเร่งนำคนกลุ่มนี้เข้าศูนย์พักคอย (CI) โดยเร็ว จึงอยากเรียกร้องให้ ศบค. และหน่วยราชการต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ขึ้นตามพื้นที่ต่าง ๆ ของ กทม. และปริมณฑลให้เพียงพอรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายตัวออกไปมากกว่าที่เป็นอยู่

การจะให้ระบบศูนย์พักคอย (CI) เกิดขึ้นได้เร็ว ทางราชการต้องแสวงหาความร่วมมือจาก องค์กรการกุศล มูลนิธิ บริษัทห้างร้านเอกชน ชุมชน และโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่พร้อมจะเข้ามาดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ถ้ารอให้ทางราชการทำฝ่ายเดียวอาจไม่มีความพร้อมเพียงพอ และไม่ทันการ จึงควรขอการสนับสนุนร่วมมือจากภาคเอกชน ซึ่งเชื่อว่าภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือในการฝ่าฝันวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน